Lifestylový obsah, ktorý inšpiruje, vzdeláva aj zabáva, nájdeš na webe Refresher.
Články o móde, hudbe, športe či iných zaujímavostiach nájdeš na webe Refresher. Čítaj rozhovory so zaujímavými osobnosťami, otestuj sa v kvízoch, načerpaj inšpiráciu, čo pozerať, počúvať alebo aké trendy práve letia. Sleduj lifestylový obsah na webe Refresher.
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na www.refresher.sk
Refresher News Slovensko
Otvoriť v aplikácii RNews
Stiahnuť
X
Aneta Gospičová
14. marca 2024, 20:07
Čas čítania 0:16

KVÍZ: Maturita z matematiky v roku 2024 potrápila nejedného študenta. Zvládol by si ju?

Kategória:
Slovensko
Uložiť Uložené

Opráš si vedomosti, ktoré si nadobudol ešte počas strednej školy.

Písomnú maturitu z matematiky dnes absolvovalo viac ako 5 300 maturantov. Tento predmet si ako povinne voliteľný alebo dobrovoľný predmet vybralo približne 12,7 percenta z celkového počtu maturujúcich žiakov.

Všetky podrobnosti o maturite zverejňuje Národný inštitút vzdelávania a mládeže (NIVaM), z ktorého sme čerpali aj pri vytváraní kvízu. Vyplnený kvíz nie je autorským dielom NIVaM, ktorý tak nezodpovedá za prípadné chyby a nesprávne odpovede. Celý maturitný test z matematiky nájdeš TU.
Kvíz
KVÍZ: Maturita z matematiky potrápila nejedného študenta. Zvládol by si ju?
115
V detskom letnom tábore bolo 40 detí. Z nich bolo 30 % neplavcov. Plávať vedelo 50 % všetkých chlapcov a 100 % všetkých dievčat. Zistite, koľko chlapcov bolo v tábore.
20
24
15
17
215
Cena tovaru sa za jeden rok zvýšila dvakrát. Najprv tovar zdražel o 20 % a neskôr o ďalších 35 %. O koľko percent zdražel tovar za rok?
50 %
72 %
62 %
55 %
Adam si zaznamenával, koľko eur (zaokrúhlené na desiatky) platil pri jednotlivých nákupoch v potravinách počas posledných 6 mesiacov. Svoje záznamy spracoval do diagramu znázorneného na obrázku. Pri koľkých z týchto nákupov minul Adam viac, ako bola priemerná cena nákupov v sledovanom období?
Zdroj: Núcem
315
Adam si zaznamenával, koľko eur (zaokrúhlené na desiatky) platil pri jednotlivých nákupoch v potravinách počas posledných 6 mesiacov. Svoje záznamy spracoval do diagramu znázorneného na obrázku. Pri koľkých z týchto nákupov minul Adam viac, ako bola priemerná cena nákupov v sledovanom období?
20
18
34
24
415
Vypočítajte v centimetroch dĺžku telesovej uhlopriečky kocky, ktorá je zložená z ôsmich zhodných kociek s dĺžkou hrany 2 cm.
6,83 cm
5,5 cm
6,93 cm
7,2 cm
Grafy funkcií majú dva spoločné body. Vypočítajte súčin všetkých súradníc týchto dvoch bodov.
Zdroj: NÚCEM
515
Grafy funkcií majú dva spoločné body. Vypočítajte súčin všetkých súradníc týchto dvoch bodov.
38
29
18
36
615
Vypočítajte v švorcových centimetroch obsah rovnobežníka ABCD, ak ⎮AB⎮= 7 cm, ⎮BC⎮= 3 cm a ⎮∢ABC⎮= 115°.
19,03 cm
20,8 cm
19,68 cm
17,65 cm
715
Rodina – otec, mama a dve deti sú na obede v pizerii, ktorá ponúka štyri druhy pizze. Každý z nich si objednal iný druh pizze. Čašníčka si z objednávky pamätala iba to, že otec si objednal pikantnú, ďalšie tri pizze rozdala náhodne. Určte ako číslo z intervalu (0; 1) pravdepodobnosť, že každý z nich dostal práve taký druh pizze, ktorý si objednal.
0,25
0,15
0,17
0,20
Zistite z daných funkcií, koľko spoločných bodov majú grafy týchto funkcií na intervale (-π;3π).
Zdroj: NÚCEM
815
Zistite z daných funkcií, koľko spoločných bodov majú grafy týchto funkcií na intervale (-π;3π).
0
2
5
4
915
Podstatou ihlana ABCDV je obdĺžnik ABCD. Dĺžka hrany AB je 4 cm a dĺžka hrany BC je 3 cm. Hrany AV, BV, CV a DV majú dĺžku 5 cm. Vypočítajte v kubických centimetroch objem ihlana.
17,32
18,06
17,68
16,95
Vypočítajte v stupňoch koreň rovnice:
Zdroj: NÚCEM
1015
Vypočítajte v stupňoch koreň rovnice:
74,67
72,65
70,09
71,57
1115
Daná je priamka p: − x + y − 3 = 0 a kružnica k: (x + 3)² + (y − 2)² = 10. Zistite najväčšiu x-ovú súradnicu priesečníkov priamky p s kružnicou k.
0
1
2
−1
1215
Vypočítajte hodnotu q∈R tak, aby graf funkcie f : y = − ( 1∕ ( x − 5 )² ) + q prechádzal začiatkom súradnicovej sústavy.
−0,1
0,1
0
−0,04
Body X, Y a Z sú stredy hrán kocky na obrázku. Rez kocky rovinou XYZ má obsah 18√2 cm². Vypočítajte v centimetrech dĺžku hrany kocky.
Zdroj: NÚCEM
1315
Body X, Y a Z sú stredy hrán kocky na obrázku. Rez kocky rovinou XYZ má obsah 18√2 cm². Vypočítajte v centimetrech dĺžku hrany kocky.
6 cm
9,02 cm
8,25 cm
8,75 cm
Diamant zložený z dvoch zhodných kolmých ihlanov so spoločnou podstavou pravidelného štvoruholníka je vložený do nádoby tvaru valca. Každý vrchol diamantu sa dotýka plášťa alebo podstavy valca. Pozrite obrázok. Zistite, koľko percent objemu valca tvorí diamant.
Zdroj: NÚCEM
1415
Diamant zložený z dvoch zhodných kolmých ihlanov so spoločnou podstavou pravidelného štvoruholníka je vložený do nádoby tvaru valca. Každý vrchol diamantu sa dotýka plášťa alebo podstavy valca. Pozrite obrázok. Zistite, koľko percent objemu valca tvorí diamant.
27,45
28,54
30,87
27,57
Daný je kváder ABCDEFGH s dĺžkami hrán ⎮AB⎮= 3 cm,  ⎮BC⎮= 4 cm a  ⎮AE⎮= 8 cm. Bod I je stred hrany DH. Vypočítajte v stupňoch veľkosť uhla CIA.
Zdroj: NÚCEM
1515
Daný je kváder ABCDEFGH s dĺžkami hrán ⎮AB⎮= 3 cm, ⎮BC⎮= 4 cm a ⎮AE⎮= 8 cm. Bod I je stred hrany DH. Vypočítajte v stupňoch veľkosť uhla CIA.
50,05
58,88
 55,55
52,52
Vyhodnotiť kvíz
Späť
Zdieľať
Diskusia