Lifestylový obsah, ktorý inšpiruje, vzdeláva aj zabáva, nájdeš na webe Refresher.
Články o móde, hudbe, športe či iných zaujímavostiach nájdeš na webe Refresher. Čítaj rozhovory so zaujímavými osobnosťami, otestuj sa v kvízoch, načerpaj inšpiráciu, čo pozerať, počúvať alebo aké trendy práve letia. Sleduj lifestylový obsah na webe Refresher.
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na www.refresher.sk
TASR
22. septembra 2023, 18:15
Čas čítania 1:21

Protimonopolný úrad udelil 7-miliónovú pokutu energetickému kartelu. Takto im klepli po prstoch

Kategória:
Slovensko
Uložiť Uložené

Protimonopolný úrad začal prešetrovanie na základe podnetu od Nadácie Zastavme korupciu.

Protimonopolný úrad 11. septembra vydal rozhodnutie, ktorým uložil štyrom podnikateľom v oblasti energetiky pokuty v celkovej výške 7 233 751 eur za uzatvorenie kartelovej dohody. Tá je porušením zákona o ochrane hospodárskej súťaže.

PMÚ zároveň uložil zákaz účasti vo verejnom obstarávaní trom z dotknutých podnikateľov na tri roky a jednému podnikateľovi na jeden rok. Úrad o tom informoval v piatok na svojej webovej stránke.


„PMÚ začal prešetrovanie na základe podnetu od Nadácie Zastavme korupciu pre podozrenie na možné protisúťažné konanie podnikateľov spočívajúce v koordinácii ich postupu pri predkladaní ponúk do verejného obstarávania. Toto verejné obstarávanie vyhlásila Slovenská elektrizačná prenosová sústava a jeho predmetom bola dodávka stavebných a montážnych prác, súvisiacich tovarov a služieb potrebných pri výstavbe a uvedení do prevádzky elektrického zariadenia,“ uviedol úrad.


Na základe výsledkov prešetrovania začal PMÚ správne konanie voči šiestim podnikateľom vo veci možnej dohody obmedzujúcej súťaž.


„PMÚ získal v správnom konaní informácie a podklady, na základe ktorých dospel k záveru, že štyria podnikatelia svoj postup v procese prípravy a predkladania súťažných ponúk do verejnej súťaže koordinovali. Voči ostatným dvom podnikateľom konanie zastavil, keďže sa nepreukázalo, že porušili ustanovenia zákona o ochrane hospodárskej súťaže,“ dodal úrad.

Úrad im môže pokutu znížiť do výšky 50 %

V tejto súvislosti PMÚ upozornil na možnosť využívania tzv. programu zhovievavosti. Tento program úradu umožňuje, aby účastníkovi dohody obmedzujúcej súťaž buď neuložil žiadnu pokutu, ak ako prvý predloží dôkazy o porušení zákona, alebo znížil pokutu do výšky 50 %. Nastane tak v prípade, ak predloží dôkazy predstavujúce pridanú hodnotu k dôkazom, ktoré PMÚ už má k dispozícii.


„Zároveň v prípadoch využitia programu zhovievavosti PMÚ účastníkovi zakázanej dohody automaticky neuloží zákaz účasti vo verejnom obstarávaní,“ dodal úrad.


Ďalšou možnosťou, ako znížiť pokutu, je tzv. urovnanie. „Ide o prípady, keď podnikateľ nemá žiadne nové dôkazy o dohode, ktorej bol účastníkom, ale prizná svoju účasť na porušení zákona a prevezme zodpovednosť za takúto účasť. Podnikateľovi, ktorý sa urovná, PMÚ uloží zákaz účasti vo verejnom obstarávaní na jeden rok a zníži pokutu až o 50 %, respektíve o 30 % (pri karteloch a zneužitiach dominantného postavenia),“ upozornil PMÚ.

Protimonopolný úrad
Zdroj: TASR/Jaroslav Novák
Domov
Zdieľať
Diskusia