Lifestylový obsah, ktorý inšpiruje, vzdeláva aj zabáva, nájdeš na webe Refresher.
Články o móde, hudbe, športe či iných zaujímavostiach nájdeš na webe Refresher. Čítaj rozhovory so zaujímavými osobnosťami, otestuj sa v kvízoch, načerpaj inšpiráciu, čo pozerať, počúvať alebo aké trendy práve letia. Sleduj lifestylový obsah na webe Refresher.
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na www.refresher.sk
Samuel Valent TASR
23. novembra 2023, 15:10
Čas čítania 1:42

Zmenia pravidlá prideľovania nájomných bytov. Splniť nové podmienky môže byť náročnejšie

Kategória:
Slovensko
Uložiť Uložené

Nové pravidlá by mali fungovať od 1. septembra 2024.

Nájom bytov vo vlastníctve hlavného mesta bude mať v budúcnosti nové pravidlá. Vyplýva to z nového všeobecne záväzného nariadenia, ktoré vo štvrtok schválilo bratislavské mestské zastupiteľstvo.

Účinnosť by malo nadobudnúť 1. septembra 2024. Nahradí VZN prijaté pred viac ako 16 rokmi, ktoré podľa magistrátu predstavuje zastaraný systém prideľovania mestských nájomných bytov. „Ambíciou je zvýšiť dostupnosť a efektívne využívanie bytového fondu hlavného mesta v rámci procesu prideľovania nájomných bytov, ktorý reflektuje aktuálne sociálne potreby a demografický vývoj,“ konštatuje samospráva v dôvodovej správe. 

V návrhu sú, ako samospráva tvrdí, implementované príklady dobrej praxe zo zahraničia, metodiky prevencie straty bývania i základné princípy sociálneho bývania tak, aby využívanie bytového fondu bolo adresné a sociálne citlivé. Materiál v sebe zahŕňa zároveň prvky inklúzie a prevencie straty bývania. Zvyšuje tiež možnosti prístupu k dostupnému bývaniu pre ľudí so zdravotným znevýhodnením, v staršom veku či v bytovej núdzi. Rovnako tak iné skupiny ľudí, ktoré sú znevýhodnené na trhu s bývaním.

Byty rozdelia do štyroch kategórií

Oproti v súčasnosti platnému VZN z roku 2006 dochádza k viacerým zmenám. Jednou z nich je rozdelenie bytov do štyroch kategórií. Konkrétne ide o byty pre osoby zabezpečujúce služby vo verejnom záujme, dostupné bývanie, dostupné bývanie s podporou a byty zvláštneho určenia (bezbariérové byty).

10. februára 2024, 17:00 Čas čítania 0:59 GALÉRIA: Kontrafakt ovládol najväčšiu bratislavskú arénu veľkolepou šou, pred takmer 10-tisíc ľuďmi zazneli najväčšie hity GALÉRIA: Kontrafakt ovládol najväčšiu bratislavskú arénu veľkolepou šou, pred takmer 10-tisíc ľuďmi zazneli najväčšie hity

Upravia sa tiež podmienky oprávnenosti, napríklad zavedenie hornej hranice príjmu. Cieľom je zvýšiť dostupnosť a adresnosť, ale zároveň eliminovať prípady, keď sa k nájomnému bývaniu dostali osoby, ktoré si ho môžu vzhľadom na svoj príjem zadovážiť objektívne aj inak. Upraviť sa má aj maximálna dĺžka času nájmu a zrušiť možnosť uzavretia zmluvy na neurčitý čas.

Zmena sa dotkne aj činnosti bytovej komisie

Zmena sa má dotknúť aj zloženia a činnosti bytovej komisie, teda odborného poradného orgánu primátora, respektíve starostu. Žiadosti o byty vo vlastníctve hlavného mesta podané a nevybavené pred účinnosťou nového VZN budú posudzované podľa novej úpravy. Zmluvy o nájme bytov uzavreté pred účinnosťou VZN budú priebežne predlžované, respektíve novo uzatvárané. Zmluvy uzavreté na neurčitý čas zostanú bez zmeny.

VZN sa zároveň primerane vzťahuje aj na byty vo vlastníctve hlavného mesta zverené do správy mestských častí. Tie sa môžu rozhodnúť, či aplikujú priamo „mestské“ VZN bez ďalšieho alebo prijmú vlastné VZN či upravia existujúce tak, aby bolo v súlade s novou politikou hlavného mesta v oblasti nájomného bývania. Byty v priamom vlastníctve mestských častí nie sú predmetom tohto VZN.

„Vybrané otázky/oblasti budú upravené v internom predpise – rozhodnutí primátora, respektíve starostu,“ dopĺňa dôvodová správa, odôvodňujúc tento postup potrebou flexibility. Rozhodnutím primátora, respektíve starostu by mali byť zároveň vydané dva zásadné predpisy. Má ísť o priority mestskej bytovej politiky a pravidlá prideľovania bytov vrátane bodovacieho systému.

Domov
Zdieľať
Diskusia