Lifestylový obsah, ktorý inšpiruje, vzdeláva aj zabáva, nájdeš na webe Refresher.
Články o móde, hudbe, športe či iných zaujímavostiach nájdeš na webe Refresher. Čítaj rozhovory so zaujímavými osobnosťami, otestuj sa v kvízoch, načerpaj inšpiráciu, čo pozerať, počúvať alebo aké trendy práve letia. Sleduj lifestylový obsah na webe Refresher.
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na www.refresher.sk
Refresher News Slovensko
Otvoriť v aplikácii RNews
Stiahnuť
X
Martina Havranová
18. mája 2023, 14:30
Čas čítania 4:23

Čo robiť, keď nezvládaš splácať svoje dlhy? Takto môžeš postupovať pri exekúcii

Kategória:
Ekonomika
Uložiť Uložené

Najhorším riešením dlhov je ich ignorácia. Napriek tomu je tento spôsob najčastejšou chybou, ktorú Slováci pri exekúciách stále dookola opakujú.

Mať na krku exekúciu je nočnou morou asi každého. Odborníci však varujú, že dlhy Slovákov počas minulého roka rástli najrýchlejšie za posledné roky a najhorším možným riešením je ich ignorácia. Aby si poznal svoje práva a možnosti, ako obdobné nepríjemné situácie riešiť čo najlepšie, oslovili sme tím právnikov z kancelárie Vojčík & Partners a položili im otázky, ktoré ti napovedia, ako sa z problému dostať. 

peniaze
Zdroj: Pexels/cottonbro

V Refresheri sa často venujeme aj praktickým radám, ako riešiť bežné situácie v živote aj vtedy, keď sa dostaneme do nepríjemností. Pomocou rád odborníkov sa snažíme čo najlepšie vysvetliť, aké máme v daných situáciách práva a aké sú možnosti na ich vyriešenie. Ak nás v tom chceš podporiť, staň sa členom klubu Refresher+ a dostaň sa k prémiovému obsahu.


Po akom čase je možné vymáhať dlhy, prípadne existuje niečo ako premlčacia lehota, po ktorej dlh zaniká?

Všeobecná premlčacia lehota pri občianskoprávnych vzťahoch trvá tri roky, pri 

obchodnoprávnych vzťahoch je premlčacia lehota štvorročná. To znamená, že ak chce niekto od teba vymáhať dlh, počas tohto obdobia by si mal uplatniť právo na súde, inak bude tvoj dlh jednoducho premlčaný. „Zákon však upravuje aj osobitné premlčacie lehoty, ktoré sú v niektorých prípadoch odlišné od všeobecnej premlčacej lehoty, preto je dôležité v každom prípade skúmať druh povinnosti a taktiež úpravu začiatku plynutia premlčacej lehoty,“ dopĺňa právnik.


Občas sa objavujú príbehy, keď sa niekomu po desiatich rokoch ozval exekútor a vymáhal niekoľkonásobne vyššiu sumu, než predstavoval pôvodný dlh. Môže nás naozaj napríklad nezaplatená pokuta v rádoch stoviek eur vyjsť po rokoch na niekoľko desiatok tisíc?

Ak od teba súdny exekútor vymáha peniaze, vo väčšine prípadov platí, že o tvojom dlhu musel rozhodnúť súd a mal by si o ňom vedieť. „V prípade, ak bolo právo priznané právoplatným rozhodnutím súdu alebo iného orgánu, premlčuje sa o desať rokov odo dňa, keď sa malo podľa rozhodnutia plniť,“ dopĺňa odborník. 


Tvoj dlh však počas rokov môže skutočne narásť, ak súd dlh uzná, automaticky narastá jeho výška. Vo väčšine prípadov minimálne o úroky z omeškania a súdne trovy. V prípade exekučného konania, čiže prípadu, keď dôjde k tomu, že peniaze od teba bude vymáhať exekútor, sa k pôvodnej výške tvojho dlhu pripíše aj odmena pre exekútora.  


Môže od nás niekto vymáhať dlh aj bez súdneho rozhodnutia? Napríklad ak ide o zmluvné pokuty, pokuty za jazdu bez lístka atď.

Podľa odborníkov v zásade platí, že veriteľ sa zväčša snaží najskôr vymáhať dlh mimosúdnou cestou, čo predstavuje výhodu aj pre dlžníka, keďže dlh nerastie o úroky a podobne. Ak od teba peniaze vymáha exekútor, s výnimkami platí, že ten, komu dlhuješ peniaze, musí disponovať právoplatným a vykonateľným rozhodnutím súdu. Výnimkou môže byť napríklad uznanie dlhu z tvojej strany vo forme notárskej zápisnice. 

Ak nám exekútor doručí exekúciu, mali by sme sa s ním snažiť spolupracovať.
Ak nám exekútor doručí exekúciu, mali by sme sa s ním snažiť spolupracovať. Zdroj: Unsplash.com


Súdne rozhodnutie však exekútor nepotrebuje, ak máš napríklad dlh voči daňovému alebo sociálnemu úradu, prípadne si si nesplnil povinnosť pri platení zdravotného poistenia, pretože pri týchto konaniach platí osobitná právna úprava. „Tieto inštitúcie nemajú povinnosť uplatniť nárok súdnou cestou, ale za splnenia podmienok môžu rovno pristúpiť k exekučnému konaniu,“ dopĺňa expert.


Ako nám môžu uškodiť dlhy, ak napríklad žiadame o hypotéku, a po akom čase si môžeme dať vymazať záznamy z úverového registra?

V prípade žiadosti o hypotéku banka posudzuje platobnú schopnosť každého klienta a berie do úvahy všetky dlhy, pravidelnosť splácania či omeškania splátok, exekúcie, dokonca aj zamietnuté žiadosti o hypotéku v iných bankách. Záznamy o dlhoch sa evidujú v úverových registroch, a ak v nich banka pri posudzovaní tvojej žiadosti nájde negatívny zápis, je viac ako pravdepodobné, že ti hypotéku nedá.

To, že budeš dlh ignorovať, neznamená, že nebude ďalej rásť o úroky z omeškania.

Svoje záznamy o dlhoch z úverového registra si navyše nemôžeš dať vymazať len tak. „Výmaz alebo oprava údajov v registri sú možné len v opodstatnených prípadoch, napr. v prípade nesprávnosti údajov. V zmysle platnej legislatívy ak je však evidovaný záznam správny, je evidovaný a uchovávaný v úverovom registri počas celej doby existencie dlhu a následne ešte päť rokov po splatení,“ vysvetľuje odborník. 


Častým problémom sú dlhy na sociálnom alebo zdravotnom poistení. Môže sa stať, že mi v týchto inštitúciách bude rásť dlh celé roky bez toho, aby som o tom mal vedomosť? 

„Domnievame sa, že dlžníci by vždy mali disponovať vedomosťou o tom, že sú dlžníkmi, keďže dlžníkmi sa stávajú na podklade nejakého rozhodnutia,“ vysvetľuje odborník. Zdravotné poisťovne a rovnako aj Sociálna poisťovňa sú navyše povinné k 20. dňu v kalendárnom mesiaci zverejňovať a aktualizovať zoznamy svojich dlžníkov. 

sociálna poisťovňa
Zdroj: TASR/Radovan Stoklasa


Ak si si teda nie istý, či dlh v spomínaných inštitúciách máš alebo nie, jednoducho si to over na ich stránkach alebo v pobočkách. Ak zistíš, že dlh máš, mal by si ho čím skôr vyrovnať. V prípade, že na jeho splatenie nemáš dostatok peňazí, môžeš požiadať o splátkový kalendár. To, že budeš dlh ignorovať, neznamená, že nebude ďalej rásť o úroky z omeškania. Odborník navyše dodáva, že zdravotné poisťovne ani Sociálna poisťovňa nemajú povinnosť vymáhať dlh, hneď ako vznikne.


Ako by som mal postupovať, ak mi doručia exekúciu a nemám prostriedky na jej zaplatenie?

V takomto prípade by si mal podľa právnikov bezodkladne kontaktovať exekútora so žiadosťou o splátkový kalendár a snažiť sa s ním dohodnúť na tom, ako budete situáciu riešiť. Exekútor ti totiž možnosť splatiť dlh v splátkach povolí iba v tom prípade, ak budú splnené podmienky v zmysle platnej legislatívy.

Za najhorší možný prístup považujeme, ak dlžník nepreberá poštu a s exekútorom nekomunikuje.

Inak povedané, dlžníkovi automaticky nepripadá právo môcť platiť svoje dlhy v splátkach. Odborníci okrem toho odporúčajú preveriť si aj všetky ďalšie dostupné zákonné možnosti, ktoré by ti v danej nepríjemnej situácii mohli pomôcť, ako je napríklad odklad exekúcie, zastavenie exekúcie, prípadne oddlženie.

15. novembra 2023, 9:00 Čas čítania 2:36 Hypotéky môžu byť ešte drahšie. V prípade vyššieho zdanenia bánk by nemuselo dostať úver až 20-tisíc Slovákov Hypotéky môžu byť ešte drahšie. V prípade vyššieho zdanenia bánk by nemuselo dostať úver až 20-tisíc Slovákov

Aké najčastejšie chyby robia ľudia pri riešení exekúcií?Najčastejšou chybou je jednoznačne ignorovanie vzniknutej situácie, čo má za následok navyšovanie dlhu. „Za najhorší možný prístup považujeme, ak dlžník nepreberá poštu a s exekútorom nekomunikuje. Ďalšou chybou, ktorej sa dlžník môže dopustiť, je nepreverenie všetkých dostupných zákonných možností, ako je napríklad odklad exekúcie, zastavenie exekúcie, prípadne oddlženie,“ dopĺňa odborník. 


Je pravda, že ak máme dlh na sociálnom alebo zdravotnom poistení alebo nezaplatenú pokutu, môžu nám automaticky zablokovať bankový účet?

Zablokovanie peňazí na účte v banke patrí medzi najčastejšie a najrýchlejšie formy výkonu exekúcie, ale, samozrejme, musí byť vykonané v súlade so zákonom. Ak chce exekútor vyriešiť tvoj dlh takýmto spôsobom, musí banke doručiť príkaz na začatie exekúcie. 


Banka ti však nezablokuje celý účet, ale len sumu vo výške vymáhanej pohľadávky a jej príslušenstva. „V dôsledku uvedeného bude až do výšky zablokovanej sumy znemožnená realizácia všetkých platieb, z účtu teda budú môcť odísť len platby, ktoré budú určené výhradne na uspokojenie pohľadávky a jej príslušenstva, a to na účet určený exekútorom,“ vysvetľuje.

Domov
Zdieľať
Diskusia