Lifestylový obsah, ktorý inšpiruje, vzdeláva aj zabáva, nájdeš na webe Refresher.
Články o móde, hudbe, športe či iných zaujímavostiach nájdeš na webe Refresher. Čítaj rozhovory so zaujímavými osobnosťami, otestuj sa v kvízoch, načerpaj inšpiráciu, čo pozerať, počúvať alebo aké trendy práve letia. Sleduj lifestylový obsah na webe Refresher.
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na www.refresher.sk
TASR
23. mája 2023, 11:49
Čas čítania 1:59

Úplne nové osnovy dostane prvých 40 základných škôl na Slovensku. Prečítaj si, ako sa zmení vzdelávanie žiakov

Kategória:
Slovensko
Uložiť Uložené

Všetky základné školy začnú povinne učiť podľa nového štátneho vzdelávacieho programu od školského roka 2026/2027.

Nový štátny vzdelávací program sa stáva realitou a je schválený. Od septembra bude prvých 40 základných škôl vzdelávať prvákov podľa nového kurikula. Všetky základné školy začnú povinne učiť podľa ŠVP od školského roka 2026/2027, počnúc prvým ročníkom prvého cyklu.

Potvrdil to minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Daniel Bútora s tým, že nový ŠVP je súčasťou kurikulárnej reformy Plánu obnovy a odolnosti SR.


Ešte bývalý minister školstva Ján Horecký schválil nový ŠVP, ktorý predstavuje konkrétne ciele výchovy a vzdelávania, profil absolventa či rámcové učebné plány. Samotné výkonové a obsahové štandardy presnejšie definujú, čo majú žiaci vedieť na konci jednotlivých vzdelávacích cyklov, teda tretieho, piateho a deviateho ročníka základnej školy.

Rozdelenie vzdelávania na prvom a druhom stupni ostáva nezmenené, rovnako aj deväť ročníkov. Od požiadaviek, ktoré sú definované v štandardoch, sa bude odvíjať obsah nových učebníc, celonárodné testovanie a školské vzdelávacie programy, podľa ktorých sa budú žiaci v školách učiť.

Dôraz sa bude klásť na to, čo žiak dokáže

„ŠVP dá možnosť, aby sme učili predovšetkým deti, nie predmety a obsahy. Je to rámcový dokument, dôležitá bude realita v školách, kultúra školy. Aj preto sú pre nás dôležité aplikačné kroky, ako napríklad projekt regionálnych centier podpory učiteľov,“ Bútora.

16. mája 2024, 15:00 Čas čítania 2:46 Kriminológ o atentáte na Fica: Prítomným seniorom sa nedá vyčítať to, ako reagovali. Boli v strese a pod tlakom Kriminológ o atentáte na Fica: Prítomným seniorom sa nedá vyčítať to, ako reagovali. Boli v strese a pod tlakom

Oproti doteraz platným vzdelávacím štandardom sa ešte väčší dôraz kladie na opis toho, čo žiak dokáže. Na dosiahnutie dobrých výsledkov už podľa ministerstva školstva nebude stačiť, aby dieťa vedelo z učiva odpovedať, ale aby sa dokázalo k vedomostiam prepracovať a aby ich vedelo použiť v praxi.


V priebehu augusta bude dodatkom k novému ŠVP schválený takzvaný minimálny učebný výstup. Ten podľa rezortu školstva predstavuje základnú úroveň toho, čo má vedieť žiak na konci vzdelávacieho cyklu. Dokument bude prístupný na verejnú konzultáciu od 31. mája do 14. júna.


Slovensko schválením nového ŠVP pre základné školy splnilo dôležitý míľnik plánu obnovy. „Slovenskí žiaci majú dlhodobo podpriemerné výsledky v testovaní OECD PISA v čitateľskej gramotnosti a prírodných vedách, miernejšie zaostávame v matematike. Kurikulárna reforma patrí medzi kľúčové nástroje plánu obnovy, ktoré majú potenciál tento trend zvrátiť a lepšie tak pripraviť deti na budúcnosť,“ uviedol riaditeľ odboru vzdelávania, inovácií a verejných financií Národnej implementačnej a koordinačnej autority Peter Goliáš.


Na vypracovaní kurikulárnej reformy pracovalo viac ako 300 expertov. Do verejných konzultácií sa zapájala aj verejnosť či učitelia, vznikol aj žiacky poradný výbor, ktorý prispieval do procesu prípravy reformy svojimi návrhmi.


Nové učivo a spôsob učenia prídu do škôl postupne, priebežne sa bude vyhodnocovať i postupné zavádzanie zmien. Na základe spätnej väzby budú od učiteľov zo zavádzajúcich škôl vznikať metodické materiály, ktoré budú podporou pre ďalšie základné školy. Riaditeľ odboru kurikula a inovácií rezortu školstva Martin Kríž poznamenal, že potrebujú sledovať, do akej miery nový dokument smeruje pedagógov k tomu, aby namiesto odovzdávania hotových vedomostí učili žiakov tieto vedomosti získavať a na základe nich samostatne myslieť a zodpovedne konať.


Od septembra sa do pilotného testovania nového ŠVP zapojí 40 základných škôl. V školskom roku 2024/2025 by sa malo pripojiť ďalších 100 škôl. Celoplošne bude nový ŠVP zavedený na všetkých školách od školského roka 2026/2027.

škola, trieda
Zdroj: TASR/František Iván
Domov
Zdieľať
Diskusia