Lifestylový obsah, ktorý inšpiruje, vzdeláva aj zabáva, nájdeš na webe Refresher.
Články o móde, hudbe, športe či iných zaujímavostiach nájdeš na webe Refresher. Čítaj rozhovory so zaujímavými osobnosťami, otestuj sa v kvízoch, načerpaj inšpiráciu, čo pozerať, počúvať alebo aké trendy práve letia. Sleduj lifestylový obsah na webe Refresher.
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na www.refresher.sk
TASR
24. januára 2024, 10:44
Čas čítania 1:43

Tisíce Slovákov majú posledné dni na splnenie dôležitej povinnosti. Daňovníci musia čo najskôr uhradiť pravidelný poplatok

Kategória:
Slovensko
Uložiť Uložené

Ide o podanie daňového priznania z nehnuteľností a motorových vozidiel.

Na podanie daňového priznania k dani z nehnuteľností, ako aj dani z motorových vozidiel zostáva posledný týždeň. Daňovníci, ktorých sa táto povinnosť týka, ho musia podať do 31. januára. V prípade dane z motorových vozidiel ju musia do tohto dátumu aj zaplatiť.

Priznanie k dani z nehnuteľností podáva daňovník, ktorý sa v priebehu uplynulého roka stal vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľnosti, ktorá je predmetom dane. Môže ísť o pozemok, stavbu, byt alebo nebytový priestor. V ďalších rokoch už priznanie k tej istej nehnuteľnosti nepodáva, správca dane doručí rozhodnutie o vyrubenej dani automaticky.

Ide o miestnu daň, ktorú ukladá mesto alebo obec. „Príslušnosť sa stanovuje podľa miesta, kde sa nehnuteľnosť nachádza. Obec si určí vo svojom všeobecne záväznom nariadení podrobnosti o výške dane, znížení alebo oslobodení od dane a možnosti podať daňové priznanie elektronicky,“ informoval ústredný portál verejnej správy Slovensko.sk.

Daň vypočíta správca dane

Na rozdiel od dane z príjmov si daňovník sám nevyčísľuje výšku dane. Do priznania uvádza iba informácie rozhodujúce pre jej výpočet, ako napríklad rozlohu pozemku či počet podlaží. Daň na základe týchto údajov vypočíta správca dane, ktorý daňovníkovi doručí rozhodnutie o vyrubenej dani. To obsahuje aj číslo účtu a označenie spôsobu platby.

26. februára 2024, 16:30 Čas čítania 18:31 Veľký rozhovor s Ivanom Korčokom: Hovoriť Ukrajincom, aby sa vzdali, je pokrytecké a zbabelé Veľký rozhovor s Ivanom Korčokom: Hovoriť Ukrajincom, aby sa vzdali, je pokrytecké a zbabelé

„Správca dane vám pošle výmer za príslušné zdaňovacie obdobie s uvedením výšky dane spravidla do 15. mája. Vyrubená daň z nehnuteľností je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia,“ informovalo Slovensko.sk. Správca môže určiť platenie dane z nehnuteľností aj v splátkach, pričom v rozhodnutí určí aj lehotu splatnosti jednotlivých splátok.

Špecifickým prípadom je nadobudnutie nehnuteľnosti dedením. V takom prípade daňová povinnosť dedičovi vzniká aj v priebehu roka, a to prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom sa stal vlastníkom nehnuteľnosti. Daňové priznanie následne podáva do 30 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti.

Daň treba aj zaplatiť

Do stredy budúceho týždňa 31. januára je potrebné podať aj priznanie k dani z motorových vozidiel a túto daň aj zaplatiť. Priznanie podávajú subjekty, ktoré používajú vozidlo evidované v SR na podnikanie. Všetky daňové subjekty, ktoré sú povinné komunikovať s finančnou správou elektronicky, teda platitelia DPH, právnické osoby zapísané v obchodnom registri a fyzické osoby – podnikatelia, musia podať toto priznanie výhradne elektronicky. Ostatní ho môžu doručiť aj osobne alebo poslať poštou na daňový úrad.

Sadzba dane sa určuje v závislosti od kategórie auta, teda či ide o osobné alebo úžitkové vozidlá. Do úvahy sa berie aj zdvihový objem valcov motora v prípade osobných áut alebo najväčšia technicky prípustná celková hmotnosť a počet náprav pri úžitkových vozidlách. Sadzba sa upravuje aj podľa veku auta, druhu pohonu, prípadne pri použití vozidla v kombinovanej doprave. Zvýhodňujú sa aj autá s nižšími emisiami.

Domov
Zdieľať
Diskusia